Windykacje należności

Miejsce:
Ząbki/Warszawa, ul. Szwoleżerów 66A/2 lub w siedzibie klienta
Czas trwania szkolenia: jednodniowe

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej skutecznej windykacji swoich należności. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że kontrahent unika zapłacenia należnej nam sumy. Co w takiej sytuacji zrobić? Do kogo się zwrócić? Jak delikatnie odebrać należność? Jak unikać w przyszłości nieuczciwych kontrahentów? To tylko nieliczne pytania, na które odpowie prowadzący szkolenie, co więcej bardzo dokładnie objaśni problematykę związaną z:

  1. windykacją należności przeterminowanych,
  2. windykacją należności trudno ściągalnych,
  3. sposobami zabezpieczeń należności.

Adresaci:
Adresatami szkolenia są osoby pragnące uniknąć w niemiłych sytuacji związanych z zaleganiem należności, a także osoby, które napotkały nieuczciwych kontrahentów.

Osoba prowadząca:
Posiadający dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Zarządzał dużymi podmiotami gospodarczymi m.in. spółkami z grup kapitałowych EXBUD-u (obecnie Skanska), ORLEN-u, itp.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny, e-mail lub fax w celu uzgodnienia terminu szkolenia oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Cena:
500,00 zł /osoba
Cena zawiera: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, catering
Przy zgłaszaniu większej liczby osób ceny podlegają negocjacjom.

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia w dniach roboczych, a także innych szkoleń tematycznych ukierunkowanych na działalność firmy zamawiającej.